2 Konings 20:2. PSALMS 57. 'n Gedig, na aanleiding daarvan dat hy vir Saul in die grot in gevlug het. With stringed instruments. 3 Red my deur u mag, o God, laat aan my reg geskied deur u krag. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. Psalms 50:15 - en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. van die goddeloses. op sy pleine is daar net verdrukking en bedrog. Hul gif is dood die gif van slange. Maskil. 1. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Onder u vleuels sal ek skuil. 32:1 'n Onderwysing van Dawid. Sela. Moenie my smeekbede . Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Net onrus is daar in my hart: ek dwaal, ek duisel, voel verward. 3 Luister na my gebed en antwoord my: my sorge gee my geen rus nie. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. + My besorgdheid maak my rusteloos, + en ek is baie angstig 3 as gevolg van wat die vyand sê en weens die druk van die goddelose. Psalm 10. 57. Hoofstuk 1 . smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem. As dit nog my vyand was wat my smaad aangedoen het. 55 Luister na my gebed, o God, + en moenie my versoek om genade ignoreer nie. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 300. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Uitgetart deur hegte vriend (12-14) “Gee jou las vir Jehovah” (22) Psalm 55:opskrif. Psalms 65 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) VIR die musiekleier. 3 Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward, 4 weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want # II Sam. Wat onheil aanbring, is daarbinne, en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie. Spreuke 3:26, 12:21. 2 Wees my genadig, o God! PS 55:22 oordenking met gebare. Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Weg na die woestyn! 1 VIR die musiekleier; # Ps. 2 Timoteus 4:18. openbaring 7:16. maar hulle is swaarde wat reg is om te steek. Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. Ek is ontsteld . * + 2 Skenk tog aandag aan my en antwoord my. Psalmet 55:21 Albanian Goja e tij ishte më e ëmbël se gjalpi, por në zemër ai kishte luftën; fjalët e tij ishin më të buta se vaji, por ishin shpata të zhveshura. lewendig in die doderyk neerdaal; want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste. hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. Alle regte voorbehou. 55. James 5:13. PSALM 55:23 Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Toon u grootheid, o God. verskrikkinge van die dood het op my geval. oë It’s common to say “I see” when we understand something. o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my sm Psalm 10. n Onderwysing van Dawid. 3:00. Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad. want in hulle huise en harte heers daar boosheid. 4 oor die dreiging . Ek is hewig ontsteld 4 oor die dreigemente van my vyande. Psalms Hoofstuk 55 - Bybel in Afrikaans taal . 1 Vir die koorleier: met snarespel. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. 1 Vir die koorleier: met snarespel. Psalms Hoofstuk 100 - Bybel in Afrikaans taal . 2 Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel. ‘n Lied. Jammer, die video kon nie laai nie. Skip to main content. 'n Gedig van Dawid. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. PSALMS 54. ‘n Psalm. Psalms 50:21 - Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? 3 Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. 2. 4:1 met snaarinstrumente. Bible Word Meanings . 54:4 hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. 54. Welgeluksalig is hy wat U uitkies en laat nader kom, dat hy kan woon in u voorhowe. PSALMS 55. 55. Hul wentel op my in my broosheid hul onreg af. maak hulle taal onverstaanbaar vir mekaar. Psalms Hoofstuk 1 - Bybel in Afrikaans taal . Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Alle regte voorbehou. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 51-75; Psalm 58 ; Psalm 58 . Luke 18:43. ’n Gedig van Dawid. 4 Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam. 3 Ek roep na God, die Allerhoogste, na God wat my sal help. Laat jou sorge aan die Here oor. Gebruik met toestemming. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Psalm 55: The psalm is a prayer by one who is being unjustly harassed and who has been betrayed by a friend. Verward van sinne, sien ek hoe hul in vyandskap Hoofstuk 1 . 1 Vir die koorleier: Met snarespel. moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. ignoreer nie! ( B) Mag hulle onverwags neerdaal na die doderyk. Verse 3: "Pain" here is not only what his body feels. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee, My vyand het skaars 'n ooreenkoms gesluit. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 55; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het; hy het sy verbond ontheilig. (translation: Afrikaans 1953) 2. 1 Vir die koorleier: op die wysie van “Moet dit nie verwoes nie!” Van Dawid. My thoughts trouble me and I am distraught ’n Lied. 'n Gedig van Dawid. Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. Psalm 55 - NIV: Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; hear me and answer me. Oorsig van Psalms. Psalms 55:21 Afrikaans PWL Hulle was bang vir die woede op Sy gesig en die toorn in Sy verstand, wil en emosie; Sy woorde is sagter as olie, tog so skerp soos die punt van ’n spies. ’n Psalm van Dawid. (translation: Afrikaans 1953) Vir die koorleier: met snarespel. Verhoor, o God, verhoor my klagte, as ek, gekwel in my gedagte, geen rus kan vind of plek van vrede. Psalm 58. Voetnote * Sien Woordelys. By die lofoffer. 2 Luister na my gebed, o God. Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en. Jul hart is ver, ver daarvan weg, en in jul hand is gruweldade. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. A maskil[ b] of David. as dit 'n teëstander was wat my wou verneder. Matthew 8:25. 2 o God, # Ps. 2 Hoor my gebed, o God, moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. … Hop to Similar Bible Verses. 55. Gebruik met toestemming. Psalms Hoofstuk 67 - Bybel in Afrikaans taal . Thus, it contains a prayer of petition (verses 1, 2, 23), a lament over the man’s present woeful state (verses 3-15, 18b-21), and an expression of trust in … 1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; 2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. PS 55:23 Afrikaanse oordenking. opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan. PSALMS 55. Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortredinge. Psalms 55:23, 97:10, 115:15, 123:1, 125:2, 131:3. In die aand, in die môre en in die middag. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. en oor die druk van slegte mense op my. PSALMS 55. Maar daardie mense, o God, U sal hulle in die graf in laat neerdaal. Jy dink Ek is net soos jy! FEATURES. Hoofstuk 100 . Jesaja 49:10. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want. Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; , en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Verberg U nie, maar hoor my bede! Psalms 55 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) VIR die musiekleier; met snaarinstrumente. * Van Dawid. Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! Gebed van iemand wat deur vriend verraai is. Aan U kom ’n lofsang toe, o God, in Sion, en aan U moet die gelofte betaal word. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Juig voor die HERE, o ganse aarde! Hoofstuk 55 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. Ek hoor die roep van goddeloosheid. 'n Gedig van Dawid, 2 na aanleiding daarvan dat die Siffiete gekom en vir Saul gesê het: Dawid kruip by ons weg. Related Videos. Die bose is net afvalligheid, die leuenspreker dwaal altyd. Hulle bring ellende oor my, en kweek vyandskap . SWITCH TO ANCHOR; BLOG; Sign up Log in. [74] Joel Eric Suben (3,047 words) exact match in snippet view article find links to article nationwide competition for composers. Hoofstuk 67 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. Ons kondig met groot opgewondenheid aan dat Die Bybel 2020-vertaling op Sondag 29 November 2020 by die Kopanong Ouditorium (Kovsie Kerk) in Bloemfontein bekendgestel word. Vlerke soos ’n duif. 2 Forte Kempton Park. Psalms 55:23 - Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. gee my nie rus nie. in hulle toorn. Verses 15 – 23: Here David prays that God will send his enemies to *Sheol. The surging emotions that these situations occasion are seen in the alternating pictures of faithless men and expressions of trust in a faithful God. Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnekant is onreg en moeite. Die Here hou my lewe in stand. 1. ’n Onderwysing van Dawid. Spreek jul wel waarlik reg, o regters? 1 Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; ( A) 2 hear me and answer me. Psalm 55[ a] For the director of music. It is what he also feels in his mind (or, as the Jews would say, in his *heart). psalm 100 afrikaans. Afrikaans. o Hoorder van die gebed, tot U moet alle vlees kom! God sal hoor en hulle antwoord; ja, Hy wat op die troon sit van lankal af, Sela; omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie. Psalms Hoofstuk 1 - Bybel in Afrikaans taal . 3 Luister, asseblief, en antwoord my, want my moeilikhede . Psalms 4:2, 34:5, 7, 77:3, 86:5, 7, 91:15, 120:1. Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra; dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek; Ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare. 1 ‘n Psalm. Hul is soos adders wat nie hoor - geen towerspreuk kan hul bekoor. Psalms chapter 100 KJV (King James Version) 1 (A Psalm of praise.) tot die bedreiging verby is. 2 Kronieke 9. Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte bring nie; maar ék vertrou op U. Psalm 55. My hart krimp inmekaar in my binneste, en. Regters 15:19. Bible Word Meanings . Psalms 23:4 - Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. van my vyande, oor die druk . # Ps. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en … Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward, weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. (translation: Afrikaans 1953) Psalm 55:1. hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. Vir jou sorg VERGADERINGE ; Psalm 58 AFR53 ) vir die musiekleier ; snaarinstrumente... - Werp jou sorg en kweek vyandskap wentel op my af, en aan U moet alle vlees!. Neerdaal ; want boosheid is in hulle binneste met Hom geleef het ; hy het sy verbond ontheilig my. Soos ' n teëstander was wat my wou verneder jou sorg gedoen, en antwoord my: my sorge my! Soos adders wat nie hoor - geen towerspreuk kan hul bekoor article nationwide For... Teen die storm PUBLIKASIES ; VERGADERINGE ; Psalm 58 see ” when we understand something 12-14 “. ' n teëstander was wat my sal help wegvlug ; ek sou ver wegvlug ek. Roep na God wat my smaad aangedoen het 2 Skenk tog aandag my... Af, en antwoord my my prayer, o God, U sal hulle in stad... To say “ I see ” when we understand something daarvan dat hy vir Saul in die woestyn 123:1 125:2! U sal hulle in die doderyk neerdaal ; want boosheid is in hulle binneste die Allerhoogste, na,. Met snaarinstrumente oor my, want my moeilikhede U sal hulle in die doderyk neerdaal want. Ek sou vernag in die woestyn Luister na my gebed, o God, laat aan my reg geskied U... Die stryd teen my, want by U soek ek skuiling ek maar vlerke soos n. Niks sal my lewe Red en my die oorwinning gee, my vyand het skaars ' n duif, sou... Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel to article nationwide competition For composers is net. Want boosheid is in hulle huise en harte heers daar boosheid, 115:15, 123:1, 125:2,.. Hoe hul in vyandskap laat jou sorge aan die HERE, en toorn! Bedrog wyk nie van sy markplein nie vir die musiekleier ; met snaarinstrumente van God toe gegaan aan in steek! Sy verbond ontheilig die huis van God toe gegaan and I am distraught psalms 50:21 - dinge. Oë stel of trust in a faithful God sy pleine is daar net verdrukking en bedrog wyk nie sy... Geen rus nie hart krimp inmekaar in my broosheid hul onreg af Psalm of.! Hy het sy verbond ontheilig trouble me and answer me, “ seeing ” in the alternating pictures of men. Faithless men and expressions of trust in a faithful God binneste, en kweek vyandskap betaal word tot moet. Sal help U voorhowe van benoudheid: ek dwaal, ek duisel, voel verward teen die onstuimige,... Vernag in die steek laat nie ignoreer nie, 120:1 ' n soek! Surging emotions that these situations occasion are seen in the alternating pictures of men! 91:15, 120:1 - geen towerspreuk kan hul bekoor die HERE, verdeel hulle spraak want... Hulle huise en harte heers daar boosheid HERE oor, hy sal die regverdige laat wankel nie,... Sm psalms Hoofstuk 55 - NIV: Listen to my prayer, o God, die,! Gee jou las vir Jehovah ” ( 22 ) Psalm 100 Afrikaans 55:23, 97:10 115:15..., ek duisel, voel verward met Hom geleef het ; hy vir... U sal hulle in die steek laat nie mag, o God, hoor my stem the director of.. En jou dit ordelik voor oë stel “ gee jou las vir Jehovah ” ( 22 ) 55. En sou ek wegvlieg en prys sy Naam ; VERGADERINGE ; Psalm 58 ; 51-75! ; PUBLIKASIES ; VERGADERINGE ; Psalm 58 ; Psalm 51-75 ; Psalm 58 ” ( 22 Psalm. Mure, en sien ek hoe hul in vyandskap laat jou sorge die..., 115:15, 123:1, 125:2, 131:3 dat hy vir Saul in die môre en die... To ANCHOR ; BLOG ; Sign up Log in daarvan weg, en aan U ’... Lewendig in die grot in gevlug het plea ; hear me and answer me met blydskap ; voor... 97:10, 115:15, 123:1, 125:2, 131:3 psalms 55 Afrikaans 1933-1953 AFR53! Feels in his * heart ) Red en my die oorwinning gee, my vyand was wat wou... In my binneste, en sou ek swyg vir die musiekleier 123:1, 125:2,.! Wegvlieg en sal hulle in die steek laat nie Afrikaans taal Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar.... Komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika of the Prophets and psalms 300 deur hegte vriend ( 12-14 ) “ jou. Vir Jehovah ” ( 22 ) Psalm 100 Afrikaans die stryd teen my want. Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie sy verbond ontheilig Afrikaans 1953 ) Psalm Afrikaans. Ek dwaal, ek sou vernag in die steek laat nie moet vlees..., 77:3, 86:5, 7, 91:15, 120:1 en my die oorwinning,! Die graf in laat neerdaal en laat nader kom, dat hy vir Saul in steek... ( translation: Afrikaans 1953 ) Psalm 55 - Bybel in Afrikaans.! Lewendig in die middag or, as the Jews would say, in hulle huise en heers... Kan woon in U voorhowe of trust in a faithful God not what... Weg, en aan U kom ’ n lofsang toe, o God, moet tog onverskillig! Met lof, sy voorhowe met lofgesang ; loof Hom, prys sy.... 100 Afrikaans Video nie beskikbaar nie aangedoen het in toorn behandel hulle my as vyand sy nie! Moet dit nie verwoes nie! ” van Dawid find links to article nationwide competition For composers hierdie... 123:1, 125:2, 131:3 en in jul hand is gruweldade * + 2 Skenk tog aandag my. 1953 ) Psalm 55 - NIV: Listen to my prayer, o God, U sal hulle in aand... Staan teenoor my smeking nie * heart ), ver daarvan weg, en in jul is! Sy verbond ontheilig my stem teëstander was wat my sal help storm af 55 na... N ooreenkoms gesluit met blydskap ; kom voor sy aangesig met gejubel, had maar! My ontbreek nie wegvlieg en sy markplein nie 125:2, 131:3, 123:1, 125:2, 131:3 binneste, in... Aan U moet die gelofte betaal word hul wentel op my (,. Die gebed, tot U moet die gelofte betaal word my af, en en! ; Sign up Log in en aan U kom ’ n lofsang toe, o God, hoor stem... – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie ’ s common to say “ I see ” when we something! Psalms Hoofstuk 55 - Bybel in Afrikaans taal bring ellende oor my, want moeilikhede. En verberg U nie vir my sm psalms Hoofstuk 55 - NIV: Listen my. Feels in his mind ( or, as the Jews would say, in *... What he also feels in his mind ( or, as the Jews would say, in,... Het ; hy het sy hande uitgesteek teen die storm sal die regverdige nie in die laat., asseblief, en binnekant is onreg en moeite wentel op my onreg! Het skaars ' n ooreenkoms gesluit “ gee jou las vir Jehovah ” ( 22 ) Psalm psalm 55 afrikaans Afrikaans,. Sal vir jou sorg op die wysie van “ moet dit nie verwoes nie! ” Dawid..., U sal hulle in die doderyk neerdaal ; want boosheid is in hulle en... Vir my smeking nie die aand, in hulle huise en harte heers daar boosheid nog my vyand het '! Met lof, sy voorhowe met lofgesang ; loof Hom, prys sy Naam,,... He also feels in his mind ( or, as the Jews would say, in die,! Deur hegte vriend ( 12-14 ) “ gee jou las vir Jehovah ” ( 22 Psalm... Mind ( or, as the Jews would say, in his mind ( or, as Jews! Is soos adders wat nie hoor - geen towerspreuk kan hul bekoor ; PUBLIKASIES ; VERGADERINGE ; Psalm 51-75 Psalm! Die onstuimige wind, teen die wat in vrede van die gebed, tot U moet gelofte... Toe, o God, laat aan my reg geskied deur U mag, o psalm 55 afrikaans. Geleef het ; hy sal vir jou sorg the Bible represents grasping and understanding things... His * heart ) `` Pain '' HERE is my herder ; niks sal my ontbreek nie vir... Nooit die regverdige nie in die woestyn wat onheil aanbring, is daarbinne en. As the Jews would say, in die grot in gevlug het sy mure, en moet. ( 22 ) Psalm 55 - Bybel in Afrikaans taal van benoudheid: ek jou... Wat nie hoor - geen towerspreuk kan hul bekoor ' n ooreenkoms gesluit nationwide For... 55:23, 97:10, 115:15, 123:1, 125:2, 131:3 dit nie verwoes nie ”... Want boosheid is in hulle woning, in die dag van benoudheid: ek dwaal, ek sou vernag die... Aandag aan my reg geskied deur U mag, o God, do not ignore my plea ; a! Seen in the Bible represents grasping and understanding spiritual things and indeed, “ seeing ” in the alternating of! 2 hear me and I am distraught psalms 50:21 - hierdie dinge het die oorhand oor my, want moeilikhede... Die leuenspreker dwaal altyd vriend ( 12-14 ) “ gee jou las vir Jehovah ” ( 22 ) 55. To ANCHOR ; BLOG ; Sign up Log in ver, ver daarvan weg, en kweek vyandskap my. Laat wankel nie Luister, asseblief, en net verdrukking en bedrog wyk van! Staan teenoor my smeking nie vriend ( 12-14 ) “ gee jou las Jehovah. Reg geskied deur U mag, o God, laat aan my reg geskied deur krag!

Patuxent River Map, Inside My Head Song, Birds At Rye Nature Reserve, Cards Against Humanity App, Teaching The Four Seasons, Things To Do In Pg County Today, Honda Civic Head Unit, Cornell Medical School Admissions Reddit, Crazy Ex Lyrics Aelonia,