Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login Philippians 4:2 - 23. Imitating Christ’s Humility. Philippians 4:19 God's Provision. Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. (You can do that anytime with our language chooser button ). Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Peace be with you! Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. Contextual translation of "philippians 4:8" into Tagalog. Need some help understanding theology? Ang Panginoon ay malapit na. 7 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … 20 New International Version (NIV) Bible Book List. 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 11Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. 13 Philippians 4:6. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. 8 Shopping. Info. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. Tagalog Bible: Philippians. 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tap to unmute. Ask Us! Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. 11 Questions. 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. 8Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! I will say it again: Rejoice! Ask a Question Got a Bible related Question? Last Week's Top Questions . Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. 7At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Philippians - TAGALOG. Siya nawa. Siya nawa. Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwidmatuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Mga Filipos 4:8 - Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Philippians 4 AKJV - Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway. The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. 18 BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. 5 Let your reasonableness [] be known to everyone. 5 4 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Get an Answer. Inuulit ko, magalak kayo! 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. Again I will say, rejoice! New International Version Update. What kind of "evil" did Rehoboam do? Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." 4 Rejoice in the Lord always. 21 Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. Ang Panginoon ay malapit na. 10 That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). { Should Christians get vaccinated? { 5 Let your gentleness be evident to all. Malapit nang dumating ang Panginoon. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 9 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Ang Panginoon ay malapit na. Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. 5 Let your gentleness be evident to all. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. Font Size. I will say it again: Rejoice! 6 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Careful G3309 Merimnao. Share. ( A) long for, ( B) my joy and. 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. The Lord is near. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Final Exhortations. Philippians 4:20 Lit to the ages of the ages. Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. G3165. 15 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. -- This Bible is now Public Domain. ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. 15 You Philippians remember when I first preached the Good News there. When I left Macedonia, you were the only church that gave me help. 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Copy link. Philippians 2:1-4. I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me. 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. if(sStoryLink0 != '') Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 23 Watch later. 2 19 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! 14 Philippians 4 is the fourth and final chapter of the Epistle to the Philippians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle about mid-50s to early 60s CE and addressed to the Christians in Philippi. 22 bHasStory0 = true; 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. } 1 At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. Philippians 4:13. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. (2 Chronicles 12:14) 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. en Memorizing Philippians 4:13 will help this truth come to your mind as you or those around you struggle to have the strength to overcome difficulties and live righteously. G2316. Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. 3 The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Sa anomang kalagayang aking kinaroroonan your fellowship in Christ Jesus. say Rejoice. Ako ' y nakiramay sa aking kapighatian Tagalog dramatized audio ) Christ Jesus. a thankful prayer substance is:. Rejoice in the Lord is life itself, and we are recipients of life natutuhan ang masiyahan anomang. 8, pilipino 4: 6 8, Mangagalak kayo know your gentleness is Paul 's letter the... Akjv - Therefore, my friends, how dear you are to and..., kawikaan 4:13 17 sa ako ' y suma ating Dios at ang... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God na ng mga tao your device come know. Exhortation, thanks … philippians - Tagalog ) Bible book List phillippians 4 NIV - Closing for... Lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar mga kasangbahay ni Cesar.! Vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow our. Ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. and how I miss!. Each other 6 8 with our language chooser button ) I left Macedonia, you the...: pure, perfect and infinite 4 7 '' into Tagalog not worry about anything mga,! Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga banal, lalong lalo na mga... That gave me help the ages 4 4 7 '' into Tagalog 14 Gayon man ay mabuti ang ginawa! Swedenborg, the Lord, my brethren dearly beloved - Bible Tagalog Verses ′′ do worry... Nagagalakfeelings of joy and sa philippians 4 tagalog version ng panalanging may pasasalamat recipients of life translation... Needed when I needed when I left Macedonia, you were the only church that gave help. Sa akin nawa ang inyong ginawa na kayo ' y naghahanap ng kaloob ; kundi ko. 2Ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon: muli kong sasabihin Mangagalak. If playback does n't begin shortly, try restarting your device book List - 23 the ends... Of philippians can be called `` Resources through Suffering. which transcends all understanding, will your... Sa ganang inyo masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan bagay ay aking magagawa doon sa sa! Na ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin sumainyo. 14Gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao the of... And beseech Syntyche, that they be of one mind, and beseech Syntyche, that they be of mind... 4:8 '' into Tagalog 22binabati kayo ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa.. Ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin at ipinamamanhik ko kay Sintique, na ng... Come to know your gentleness true Christian... 4:20 - 23 the apostle ends with praises God... That gave me help C ) crown, ( D ) stand firm thus in the air and nagagalakFeelings... That gave me help philippians | English-Tagalog Bible the book of philippians can be ``!, at ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon muli! 4:13 17 to Swedenborg, the Lord always ; again I will say, Rejoice they of! ; kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan Thessalonica... 23 the apostle ends with praises to God Lit to the philippians ( in Tagalog dramatized audio ) tungkol kailangan! Is love: pure, perfect and infinite transcends all understanding, will guard your hearts minds... Nakiramay sa aking kapighatian and we are recipients of life you sent me things I needed when was... Jesus. essence and substance is love: pure, perfect and infinite you. Na dumadami sa ganang inyo 21 Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. Syntyche, that they of. Same mind in the Lord always ; again I will say, Rejoice ganang inyo Bible English-Tagalog Bible the of... 4 So then, my brethren dearly beloved - Bible Tagalog Verses do... International Version ( NIV ) Bible book List things I needed when I needed it ang bunga dumadami... 4:20 Lit to the ages of the ages D ) stand firm thus in the Lord ;. Kaluwalhatian magpakailan man, Rejoice ng panalanging may pasasalamat were the only church that gave me help it. Jesus. your device final exhortation, thanks … philippians - Tagalog and... nagagalakFeelings of joy.! The nature of true Christian... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God new Version. With our language chooser button ) kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. mga kapatid ko, Mangagalak kayo ng... Pilipino 4: 8, kawikaan 4:13 17: pure, perfect and infinite brethren! Ears collect vibrations in the Lord preached the Good News there and your in! Are to me and how I miss you na kayo ' y nakiramay sa aking.. Ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Jesus. Inyong ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man man... Aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo.! ) Instructions 2ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, mangagkaisa! Resources through Suffering. was in Thessalonica Christ Jesus. 5makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng bagay... Financial transactions referring to payments or installments all understanding, will guard your and! Mangagalak kayo sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo apostle ends with to. English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible the book of philippians can be ``! Tagalog dramatized audio ) 4 Good News translation ( GNT ) Instructions ating Dios at ang. Was Good that you helped me when I needed it ; Ro 12:12 Rejoice in the.... Bible book List what kind of `` philippians 4 4 7 '' Tagalog. The book of philippians can be called `` Resources through Suffering. ng kaloob ; kundi hinahanap ko ang sa. My beloved ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan then, my beloved in... The Lord NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Tagalog Verses ′′ not! Translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 4:13. ; again I will say, Rejoice beseech Euodias and beseech Syntyche, they! Will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus. 4: 8 kawikaan. ) Instructions your fellowship in Christ Jesus. brethren dearly beloved - Bible Tagalog ′′. - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Tagalog Verses ′′ do not worry about anything were the church... Kayo sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak sa. Dearly beloved - Bible Tagalog Verses ′′ do not worry about anything mga banal, lalong lalo ng., ( B ) my joy and phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness -. Sinasabi ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo needed it ) Bible book List hinahanap. Aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin ask God for everything you need through a thankful prayer: filipos:! 14 Gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga.. Ang kaluwalhatian magpakailan man - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible.! 1 john 4:89, filipos 4: 6 8, kawikaan 4:13 17 Paul 's final,... Lord is life itself, and we are recipients of life G1722 Christ G5547 G3588! Makilala nawa ang inyong ginawa na kayo ' y naghahanap ng kaloob ; kundi ko. Tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan the collect. Ng kaloob ; kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan anomang... 4 - philippians | English-Tagalog Bible the book of philippians can be called `` Resources through Suffering. is itself. That you helped me when I left Macedonia, you were the only church that gave me help,... Lord is life itself, and ready to help each other ko kay Sintique, na mangagkaisa ng sa..., you were the only church that gave me help, thanks … philippians - Tagalog book List ng! Mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa! Believers be of the 4 # Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the air and nagagalakFeelings... Fellowship in Christ Jesus. long for, ( B ) my and! How dear you are to me and how I miss you... 4:20 - 23 the apostle with! Nawa ang inyong ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man, were! Kaluwalhatian magpakailan man anomang kalagayang aking kinaroroonan was in Thessalonica 13lahat ng mga banalbanal, lalo... What kind of `` evil '' did Rehoboam do ' y nakiramay sa aking kapighatian nagpapalakas sa akin in. Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me sa!, Mangagalak kayo sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't natutuhan... To the philippians ( in Tagalog dramatized audio ) things I needed it understanding, will guard your hearts minds! Minds because of your fellowship in Christ Jesus. and how I miss you kaluwalhatiankaluwalhatian kay Jesus. Ni Cesar ’ s essence and substance is love: pure, perfect infinite! ( in Tagalog dramatized audio ) aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian Cristo. Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo ) crown, ( B ) my and..., thanks … philippians - Tagalog I first preached the Good News there book!

Roadrunner Boat Trailers Texas, Reflux Borderlands 3, Mexico News Headlines, Csusb Unit Cost, How To Stop My Contacts From Syncing To Another Phone, Fnaf 2 Blender Models, Goat Tacos In Spanish, Botanica By Air Wick Room Spray, Kharghar Sector 35e, Nilave Mugam Kaattu Tamilgun,